DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter to me­get flot­te år i 2013 og 2014 blev 2015 så langt fra et min­de­va­er­digt et af slagsen for BTs spilforslag.

Fak­tisk end­te det he­le med et mar­gi­nalt un­der­skud – og det uan­set om du valg­te at føl­ge spil­le­ne her i avi­sen el­ler om du blot kig­ge­de på bt.dk.

Hvis vi star­ter med net­for­sla­ge­ne, så end­te de 346 spil i 2015 med et un­der­skud på 471 kro­ner sva­ren­de til en til­ba­ge­be­ta­ling på 99,3.

Hel­ler ik­ke forslagene her i avi­sen var pen­ge­gi­ven­de med en sam­let til­ba­ge­be­ta­ling på 99 pro­cent sva­ren­de til et tab på 1.189 kro­ner.

Dog er der sta­dig et stort over­skud si­den BT star­te­de med spilforslag. På bt.dk vil­le man ha­ve tjent 25.021 kro­ner ved at føl­ge hvert for­slag, mens man hav­de haft 11.215 kro­ners plus ved at spil­le 100 kro­ner på hvert spil i de knap fi­re år med det­te for­mat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.