1 ,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Giro­na har ik­ke le­ve­ret no­gen stor sa­e­son. Man lig­ger kun li­ge over stre­gen, og spe­ci­elt på eget graes har man haft pro­ble­mer med blot én en­kelt sejr i den­ne sa­e­son – og det over Al­ba­ce­te, der er un­der stre­gen. Til­med er den vig­ti­ge for­sva­rer Fl­o­ri­an Le­je­u­ne i ka­ran­ta­e­ne, mens man har en ra­ek­ke en­ten ska­de­de el­ler tvivls­om­me spil­le­re, så det er sva­ert at se, hvor­for man skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i det­te opgør. Val­la­do­lid lig­ger i mid­ten af ra­ek­ken og kom­mer med selv­til­lid ef­ter to sej­re i tra­ek og kan kom­me til kam­pen i sta­er­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.