2 ,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sutton Uni­ted har for­ment­lig ik­ke gra­edt man­ge tå­rer over, at to af hol­dets kam­pe mel­lem jul og nytår blev af­lyst grun­det dår­li­ge ba­ne­for­hold. Det har sik­ret top­hol­det fra Con­fe­ren­ce South en til­tra­engt pau­se på ni da­ge uden kam­pe, mens mod­stan­der­ne fra Lowe­stoft til gen­ga­eld spil­ler sin tred­je ude­kamp på blot ot­te da­ge og har over tre timer i bus til kam­pen her. Lowe­stoft har til­med vig­tig bund­kamp mod Wor­ce­ster al­le­re­de i we­e­ken­den, så her lig­ner det Sutton-do­mi­nans fra start til slut. Vi sat­ser der­for på, at de al­le­re­de fø­rer ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.