2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok er Hu­eng Chung hø­je­re pla­ce­ret på ver­dens­rang­li­sten, men al­li­ge­vel sy­nes der at va­e­re et fint spil hér på Sam Gro­th. Tur­ne­rin­gen spil­les nem­lig i Bris­ba­ne, hvil­ket er lig med hjem­me­ba­ne for Sam Gro­th, og han ple­jer at pra­este­re glim­ren­de for­an eg­ne fans. Han er to år i tra­ek nå­et til kvart­fi­na­len i tur­ne­rin­gen og i sid­ste sa­e­son for­må­e­de han end­da at gå igen­nem tur­ne­rin­gen uden et ene­ste bre­ak imod. Som de fle­ste nok har ga­et­tet, le­ver Gro­th på en sta­erk serv, og får han først den til at fun­ge­re, kan den el­lers bed­re spil­ler Chung godt få det sva­ert.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.