Han­nes gå­de­ful­de død

BT - - NYHEDER -

se nog­le fle­re be­vi­ser, før jeg tror det. Hun var ik­ke en, der spil­le­de op til folk. Hen­des be­kendt­skabs­kreds var me­get lil­le, og hun holdt sig me­get for sig selv. Så la­en­ge man respek­te­re­de hen­de, var hun gan­ske om­ga­en­ge­lig, men hun var lidt mi­stroisk, og man skul­le ik­ke kom­me for ta­et på,« for­kla­re­de en na­bo til BT søn­dag. Vild med ge­der Til­ba­ge i 2003 for­tal­te Han­ne Pe­der­sen i et in­ter­view med Ring­kjø­bing Amts Dag­blad om den sto­re ka­er­lig­hed og pas­sion til ge­der­ne og de­res uld. Den­gang hav­de hun 80 får på grun­den.

»Ge­der er sim­pelt­hen bli­de og til­lids­ful­de dyr. Folk tror, de stan­ger og er ond­skabs­ful­de, men det pas­ser slet ik­ke, for de er go­de til børn. Til­lids­ful­de og ka­er­li­ge flok­dyr. Man kan klap­pe dem, ka­er­teg­ne dem, men de er først og frem­mest pro­duk­tions­dyr,« for­kla­re­de Han­ne Pe­der­sen til avi­sen.

Hvis du har op­lys­nin­ger i sa­gen el­ler kend­te Han­ne Pe­der­sen, så vil po­li­ti­et ger­ne hø­re fra dig på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.