Hyl­lie sta­tion - end­nu en ID-kon­trol

BT - - NYHEDER -

18.58: Id-kon­trol på Hyl­lie sta­tion i Sve­ri­ge, hvor svensk po­li­ti kom­mer gen­nem to­get og tjek­ker folk end­nu en gang. Det er net­op den­ne ma­nøv­re, der kan kom­me til at ko­ste DSB 50.000 sven­ske kro­ner, hvis en en­kelt per­son er kom­met igen­nem uden tjek. Tre mi­nut­ter se­ne­re er po­li­ti­et ude af to­get igen, og vi kø­rer vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.