E b l e v An­komst til Ka­strup

BT - - NYHEDER -

18.35:

18.46:

På sta­tio­nen Kø­ben­havns Luft­havn skal al­le pas­sa­ge­rer for­la­de to­get og gå op igen­nem an­komst­hal­len i luft­hav­ne­ne og ned på spo­ret i mod­sat­te ret­ning. Der er godt fyldt op på rul­le­trap­per­ne og i an­komst­hal­len, men vi kom al­li­ge­vel nemt ned på det nye spor, hvor id-kon­trol­len ven­te­de. 10 se­kun­der i kø og et bil­le­de af le­gi­ti­ma­tio­nen se­ne­re, er vi igen­nem den be­ryg­te­de kon­trol.

Kø­rer to­get fra luft­hav­nen - godt fyldt med folk på vej hjem fra ar­bej­de el­ler an­det, og folk fra Kø­ben­havns Luft­havn, der er vendt hjem fra fe­rie. Mar­tin Chri­sten­sen sid­der og tjek­ker sin mo­bil, 19.13 kø­rer hans bus nem­lig, og han er i tvivl, om vi når den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.