Hel­lerup sta­tion: Øre­sund­sto­get mod Mal­mø C

BT - - NYHEDER -

17.53: Ram­mer vi Hel­lerup og skal skif­te spor. 17.57: Ven­te­tid 18.04: Øre­sund­sto­get mod Mal­mø C rul­ler ind på per­ron­en, og der er ik­ke man­ge pas­sa­ge­rer, for­di det va­er­ste af myl­dre­ti­den har lagt sig. 18.21: »Det har ta­get en ti­me ind­til vi­de­re, og vi hol­der kun i Kø­ben­havn. Det er helt vildt, at der er gå­et så lang tid al­le­re­de,« si­ger Mar­tin Chri­sten­sen, hvor­ef­ter to­get når Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, hvor der va­el­ter folk ind i to­get, og der er cir­ka 20 D SB-me­d­ar­bej­der e i oran­ge ve­ste på sta­tio nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.