Al­ter­na­ti­vet får før­ste by­rå­ds­med­lem

BT - - NYHEDER -

Ved sit før­ste fol­ke­tings­valg fik Al­ter­na­ti­vet ni man­da­ter, men ind­til vi­de­re har par­ti­et ik­ke va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret i lo­kal­po­li­tik. Det bli­ver der nu aen­dret på, da Mela­nie Si­mi­ck, som har plads i by­rå­det i Ma­ri­a­ger­fjord, har meldt sig ind i par­ti­et.

»Jeg har igen­nem la­en­ge­re tid følt et til­hørs­for­hold til par­ti­et,« skri­ver hun i et op­slag på Fa­ce­book, hvor hun og­så ud­dy­ber:

»Jeg op­le­ver, at Al­ter­na­ti­vets til­gang til nyta­enk­ning, iva­er­ksa­et­te­ri og den grøn­ne pro­fil flug­ter rigtigt godt med mi­ne hold­nin­ger og ide­a­ler.«

Hun har frem til ind­mel­del­sen va­e­ret løs­ga­en­ger, ef­ter hun i ok­to­ber 2014 meld­te sig ud af SF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.