Hiz­bol­lah ha­ev­ner sig med bom­be mod is­ra­elsk pa­trul­je

BT - - NYHEDER -

BEI­RUT Den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Hiz­bol­lah har ta­get skyl­den for et bom­be­an­greb på en is­ra­elsk mi­li­ta­er­pa­trul­je i gra­en­se­om­rå­det mel­lem Li­ba­non og Is­ra­el i går. Bomben, der gik af un­der et pans­ret mi­li­ta­er­kø­re­tøj, var iføl­ge den li­ba­ne­si­ske grup­pe ha­evn for et is­ra­elsk luft­bom­bar­de­ment over Sy­ri­en i slut­nin­gen af de­cem­ber.

Hiz­bol­la­hs øver­ste le­der, Has­san Nas­ral­lah, sag­de ef­ter luf­tan­gre­bet før nytår, at man vil­le gen­ga­el­de et luf­tan­greb, som ko­ste­de Sa­mir Kan­tar li­vet - en mi­li­tant Hiz­bol­lah-le­der, som sad faengslet tre år­ti­er i Is­ra­el for drab på tre is­ra­e­le­re.

Den li­ba­ne­si­ske be­va­e­gel­se kaemper si­de om si­de med Sy­ri­ens re­ge­rings­haer. Til­hø­rer Sy­ri­en iføl­ge FN Man­da­gens bom­be­an­greb blev be­sva­ret af is­ra­elsk ar­til­leri­be­skyd­ning mod den li­ba­ne­si­ske gra­en­se­by al-Wa­zza­ni.

Is­ra­el be­kra­ef­ter man­dag, at en pa­trul­je blev ramt af en vejsi­de­bom­be i om­rå­det She­e­ba Farms.

She­e­ba Farms har va­e­ret be­sat af Is­ra­el si­den Seks­da­ge­skri­gen. Li­ba­non gør krav på om­rå­det, som iføl­ge FN til­hø­rer Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.