Norsk pi­ge død af sult i hyt­te

BT - - NYHEDER -

OSLO En 13-årig norsk pi­ge, som blev fun­det død i en hyt­te nytår­s­af­ten, er for­ment­lig død af sult, vi­ser ob­duk­tio­nen. Mo­de­ren er sig­tet for al­vor­lig om­sorgs­svigt og for at ha­ve und­ladt at hja­el­pe dat­te­ren.

Mo­de­ren send­te i au­gust en kla­ge til am­tet over pro­ble­mer på en sko­le, hvor pi­gen net­op var ind­skre­vet.

Tid­li­ge­re hav­de pi­gen va­e­ret elev på to an­dre sko­ler i kom­mu­nen.

Iføl­ge norsk TV2 led den 13-åri­ge af en spi­se­for­styr­rel­se. Des­u­den blev hun ud­sat for grov mob­ning i sko­len.

Pi­gen og mo­de­ren bo­e­de i en hyt­te i Val­dres syd for Bei­to­stø­len, 200 ki­lo­me­ter nord­vest for Oslo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.