Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Det er et stort skridt, og det er et skridt, der na­tur­lig­vis skal ses på bag­grund af den mi­gra­tions- og flygt­nin­ge­kri­se, som Eu­ro­pa står midt i

Stats­mi­ni­ster og par­ti­for­mand (V). Om ind­fø­rel­sen af gra­en­se­kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.