Jay Z gør sig til over for One Di­rection-stjer­ne

BT - - NYHEDER -

Hip­hop-leg­en­den Jay Z er sik­ker på, at han kan for­vand­le bri­ti­ske Har­ry Sty­les, der er med­lem af boy­ban­det One Di­rection, til ver­dens største kunst­ner:

»Jeg kan for­vand­le ham til den største kunst­ner i ver­den in­den for et år,« si­ger Jay Z i et in­ter­view med bri­ti­ske Daily Star, og han ved al­le­re­de nu, hvor ar­bejds­ind­sat­sen skal la­eg­ges: »Har­ry har ik­ke brug for hja­elp til at få om­ta­le. Al­le i ver­den ved, hvem han er. Men han har brug for at kla­re over­gan­gen fra at va­e­re med­lem af en grup­pe til at bli­ve en so­lo­ar­tist,« si­ger Jay Z, der skal va­e­re god for na­e­sten 3,8 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.