Den ul­ti­ma­tiv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STJER­NE­STØV

BLÅ BOG FOR ZI­DA­NE I AF­TES fy­re­de fod­bold­klub­ben Re­al Madrid Rafael Be­ni­tez som ch­eftra­e­ner og er­stat­te­de ham med klub­bens tid­li­ge­re stor­spil­ler Zi­ne­di­ne Zi­da­ne. Fransk­man­den er hen­tet in­ter­nt i klub­ben, hvor han hidtil var tra­e­ner for klub­bens B-hold. NAVN: Zi­ne­di­ne Zi­da­ne. AL­DER: 23. ju­ni 1972 (43 år). NA­TIO­NA­LI­TET: Fransk­mand. KAR­RI­E­RE SOM FOD­BOLD­SPIL­LER: Can­nes, Bor­deaux, Ju­ven­tus og Re­al Madrid. LAND­SKAM­PE/MÅL SOM SPIL­LER: 108/31. PO­SI­TION PÅ BA­NEN: Midt­ba­ne. KAR­RI­E­RE SOM TRA­E­NER: As­si­stent­tra­e­ner i Re­al Madrid (2013-2014). Tra­e­ner for Re­al Madrids B-hold (Ca­stil­la) si­den 2014. UD­VALG­TE TIT­LER SOM SPIL­LER:

GGGGG»Fl­oren­ti­no Pe­rez har og­så brug for at fo­re­ta­ge et po­pu­la­ert valg. Der vil va­e­re den vil­de­ste op­bak­ning til det her valg,« vur­de­rer den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler. Jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan for at gø­re det bed­ste for klub­ben. Det er en me­get vig­tig dag for mig, og jeg kan ba­re si­ge, at jeg vil gi­ve alt for klub­ben

Spørgs­må­let er så, om Zi­da­ne over­ho­ve­det er klar. Al­drig har han selv stå­et i spid­sen for et stor­hold, og nu skal han di­ri­ge­re de største stjer­ner med al­les øj­ne hvi­len­de på sig. Det kan bli­ve Zi­da­nes sto­re udfordring. me­ner den Madrid-bo­sat­te Vi­a­sat-repor­ter Lu­na Cri­sto­fi, som føl­ger Re­al Madrid ta­et. For selv­om Zi­da­ne for man­ge sta­dig hu­skes som man­den, der nik­ke­de en skal­le i VM-fi­na­len i 2006, er han ik­ke en per­son med sto­re arm­be­va­e­gel­ser, der tri­ves i det sto­re me­di­e­cir­kus.

»Jeg har in­ter­viewet ham for UEFA nog­le gan­ge, og da var han en rig­tig be­ha­ge­lig fyr og ik­ke mindst ro­lig per­son. Net­op det er nok hans største udfordring, at han er ret sky. Spørgs­må­let er, om han er klar til alt den virak, der vil va­e­re,« si­ger Cri­sto­fi. Selv er­kla­e­rer den fran­ske magi­ker sig klar. Klar til at ska­be re­sul­ta­ter.

»Jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan for at gø­re det bed­ste for klub­ben. Det er en me­get vig­tig dag for mig, og jeg kan ba­re si­ge, at jeg vil gi­ve alt for klub­ben.»

Op­bak­nin­gen fra klub­ben og pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez er i hvert fald enorm. Som den mag­ful­de Pe­rez slog fast i af­tes.

»Han er en af hi­sto­ri­ens største spil­le­re. Zi­da­ne, fra det­te øje­blik er du ch­eftra­e­ner i Re­al Madrid«.

Ver­dens­me­ster med Frank­rig i 1998, hvor han blandt an­det score­de to mål i 3-0-fi­na­le­sej­ren over Bra­si­li­en. Eu­ro­pa­me­ster med Frank­rig i 2000. Cham­pions Le­ague-vin­der med Re­al Madrid i 2002.

To gan­ge ita­li­ensk me­ster med Ju­ven­tus i 1997 og 1998.

Spansk me­ster med Re­al Madrid i 2003. Zi­da­ne slut­te­de sin kar­ri­e­re på dra­ma­tisk vis, da han i VM-fi­na­len i 2006 nik­ke­de ita­li­e­ne­ren Marco Ma­te­ra­zzi en skal­le. Zi­da­ne fik rødt kort, og Frank­rig end­te med at ta­be fi­na­len i en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. Zi­da­ne score­de i øv­rigt in­den sin ud­vis­ning et mål i 2006-fi­na­len, men alt­så for­ga­e­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.