KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

land­stra­e­ne­rens be­slut­ning på vej i Gol­den Le­ague i Frank­rig i we­e­ken­den. Ak­ku­rat som for­sva­ret får mu­lig­hed for at over­be­vi­se bå­de land­stra­e­ne­ren og al­le os an­dre om, at det hol­der et ni­veau, som sta­dig gør Dan­mark til en so­lid me­dal­je­kan­di­dat i Po­len.

Men ind­til vi har set de tre Gol­den Le­agu­e­kam­pe - og sand­syn­lig­vis de før­ste par kam­pe ved EM - vil der kla­e­be en form for usik­ker­hed til Dan­mark.

An­det er uund­gå­e­ligt ef­ter René Toft Han­sens ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.