DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske hånd­bold­her­rer skal fra 16. ja­nu­ar og to uger frem for­sø­ge at for­bed­re sølv­me­dalj­en fra EM 2014 på hjem­me­ba­ne.

Po­len er i år va­ert­sland for den eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold­slut­run­de, og fra dansk si­de er målsa­et­nin­gen en plads blandt de fi­re bed­ste. Det er en målsa­et­ning, som bør gå i op­fyl­del­se, hvis man spør­ger Dan­ske Spil.

I hvert fald gi­ver sel­ska­bet blot 1,55 på en dansk se­mi­fi­na­le­plads mod 2,25 på, at de rød-hvi­de kik­ser in­den da.

»Vi me­ner, at Dan­mark har rig­tig go­de mu­lig­he­der for at op­nå en plads i se­mi­fi­na­len til EM i hånd­bold. Selv­om vo­res for­svars­ge­ne­ral René Toft Han­sen er ude med en lang­va­rig ska­de, be­sid­der det dan­ske lands­hold sta­dig så me­get kva­li­tet, at vi bør kom­me i Top fi­re,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.