1 , 8 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter ne­der­la­get i de to kam­pe til Gen­tof­te, er det slut for Her­lev, og det vir­ker man og­så til at ha­ve er­kendt ved ik­ke at for­la­en­ge med vig­ti­ge Con­ny Ström­berg, der li­ge­som Ale­xan­der Sund­ström nu er for­tid i klub­ben. Her­levs opblom­string blev ef­fek­tivt stop­pet af Rø­d­ov­re, og nu lig­ner re­sten af sa­e­so­nen ba­re no­get, som skal over­stås. Fre­de­riks­havn kan ik­ke ta­ge let på kam­pen, hvis de vil hol­de før­ste­plad­sen, og ef­ter de tab­te se­ne­st i Her­lev, ta­ger de gi­vet­vis sja­el­la­en­der­ne se­ri­øst. Sidst Her­lev var i Fre­de­riks­havn, tab­te de 2-11, og det ser tungt ud igen.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.