1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To af de skar­pe­ste forwards i den bed­ste ty­ske is­ho­ck­ey­liga bør va­e­re med­vir­ken­de til en sand må­l­fest, når EHC Mün­chen og Ham­burg Fre­ezers tør­ner sam­men i af­ten. Ca­na­di­ske Ja­son Jaf­frey fra EHC Mün­chen lig­ger num­mer tre på målsco­rer­li­sten, mens Ham­burgs Tho­mas Op­pen­hei­mer lig­ger num­mer fem. Ham­burg har til gen­ga­eld sto­re pro­ble­mer på må­l­mand­spo­sten, hvor den tid­li­ge­re NHL-ke­e­per Se­ba­sti­an Ca­ron slet ik­ke har vist ni­veau, og sidst hol­de­ne mød­tes i ok­to­ber end­te det 5-4 til Ham­burg. Mindst seks mål lig­ner en formsag.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.