Over­fald

BT - - NYHEDER -

Fra prof- og lands­holds­spil­ler, Op imod 100 kvin­der blev iføl­ge tv- vært og fi rma­e­jer til at bli­ve an­mel­del­ser foru­lem­pet seksu­elt ud­nævnt som ny di­rek­tør i suog be­stjå­let af ind­van­drer­ban­der per­liga­klub­ben Ran­ders FC. Flot un­der nytårs­fest på cen­tral plads kar­ri­ere­for­løb af blot 37- åri­ge i Køln. Sam­me møn­ster vi­ser sig i Mi­cha­el Grav­gaard. For­stKURT­fl ere ty ske by­er. em­men­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.