For tre mil­li­ar­der kro­ner for­mand, tak

BT - - NYHEDER -

Han le­ver end­nu i man­ge kineseres be­vidst­hed, den gam­le for­mand Mao Zedong. Det var ham, der var le­der af de ki­ne­si­ske kom­mu­ni­ster fra 1935 til sin død i 1976. Nu har en grup­pe lo­ka­le land­mænd og er­hvervs­folk i Tongxu- re­gio­nen i Henan­provin­sen gjort de­res for, at det va­rer nog­le da­ge end­nu, før Mao bli­ver glemt. De har iføl­ge ki­ne­si­ske me­di­er skil­lin­get sam­men til byg­ge­ri­et af en kæm­pe sta­tue af Mao.

Avi­sen South China Mor­ning Post skri­ver, at sta­tu­en ko­ster tre mil­li­ar­der yu­an, det er lidt over tre mil­li­ar­der kro­ner, men så er der og­så no­get at kig­ge på. For sta­tu­en er godt 36 me­ter høj, den er la­vet af ce­ment og stål og er dæk­ket af ma­ling, som lig­ner guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.