’ ’

BT - - KULTUR -

Vo­res spil­lestil er ble­vet kri­ti­se­ret for, at der ik­ke er no­gen sku­e­spil­le­re, der op­fø­rer sig på den må­de som f. eks. hr. Wey­se. Men det kan jeg ed­der­ma­me love dig for, at der er. Det ved jeg. Hvis man ta­ger kory­fæ­er som Poul Re­u­mert, Jør­gen Re­en­berg - you na­me them - det er ube­skri­ve­ligt. En sku­e­spil­ler som f. eks. Poul Re­u­mert kom jo på et ba­de­ho­tel hver som­mer, hvor han holdt hof og un­der­holdt, sad og læ­ste højt i dag­ligstu­en til al­les be­un­dring. Og nød op­mærk­som­he­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.