Tre pro­fi ler bli­ver solgt i ja­nu­ar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ja­nu­ar er lig med et hav af trans­fer­spe­ku­la­tio­ner. Selv om ak­ti­vi­te­ten hér ik­ke er li­ge så stor som i som­me­rens vin­due, er der al­li­ge­vel mas­ser af gis­nin­ger om, hvem der skift er hvor­hen, og nu har book­ma­ke­ren Nor­di­cBet så kom­met med od­ds på, hvem der skift er klub i lø­bet af må­ne­den.

Og skal man tro dem, så må Su­per­liga­en vin­ke far­vel til tre pro­fi ler. Mest sand­syn­ligt er det, at Erik Svi­at­chen­ko skift er. Han står kun i od­ds 1,40, mens og­så Ras­mus Falk og Ni­co­laj Thom­sen står i un­der to gan­ge pen­ge­ne på et ja­nu­ar- skift e.

» Erik Svi­at­chen­ko er me­re el­ler min­dre ble­vet lo­vet et vin­ter­skift e af klub­ben. Og det er svært at se ham ud­vik­le sig yder­li­ge­re på He­den. Vi vil bli­ve me­get over­ra­ske­de, hvis han sta­dig er i klub­ben, når for­års­sæ­so­nen be­gyn­der, « si­ger så­le­des od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.