1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste se­mi­fi na­le i Ca­pi­tal One Cup, hvor gæ­ster­ne er ble­vet alt for sto­re fa­vo­rit­ter. Sej­ren i Wat­ford var af den hel­di­ge slags for Ci­ty og var den før­ste på frem­med græs i syv for­søg. De har sta­dig Vin­cent Kom­pa­ny ude med en ska­de, og mod Ever­tons po­ten­te angreb kan det godt bli­ve et pro­blem. Ever­ton har po­int­mæs­sigt haft en skuff en­de sæ­son, men egent­lig spil­let bed­re end ta­bel­len gi­ver ud­tryk for, og der­til kom­mer, at der jo er re­tur­kamp i Man­che­ster, så Ci­ty le­ver gan­ske fi nt med ek­sem­pel­vis 1- 1. Od­ds­vær­di­en må væ­re klar på Ever­ton.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.