1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­kal­brag i Se­vil­la i po­ka­len. Op­gø­re­ne imel­lem de to hold ple­jer at væ­re med mas­ser af in­ten­si­tet og fris­park og knap så me­get godt spil, og der­for lig­ner det en kamp med få mål. Kig­ger vi lidt til­ba­ge i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, er 10 af de se­ne­ste 16 ind­byr­des kam­pe endt med mak­si­malt to scor­in­ger, og da de tid­li­ge­re på sæ­so­nen mød­tes i liga­en, var der ik­ke fær­re end 42 fris­park og 12 gu­le kort. Der­til kom­mer, at der er re­tur­kamp, så for Se­vil­la gæl­der det pri­mært om at kom­me fra kam­pen med et godt re­sul­tat. Flot vær­di i ’ un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.