2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

La­zio har ik­ke holdt bu­ret rent i ot­te kam­pe i træk, og det lig­ger da hel­ler ik­ke i kor­te­ne, at det sker i dag. Hol­det er nem­lig ramt hårdt de­fen­sivt. Med første­må­l­mand Fe­de­ri­co Mar­chet­ti samt San­ti­a­go Gen­tilet­ti og Dus­an Bas­ta ude med ska­der ser La­zi­os bag­kæ­de i den grad ud til at ta­le med. Car­pi spil­ler frisk til, hvil­ket man se­ne­st så i 2- 3 ne­der­la­get mod Ju­ven­tus, og La­zio vil helt sik­kert gå off en­sivt til værks i den­ne kamp, da kun sejr tæl­ler, hvis man vil med frem i top­stri­den. Me­get fl ot be­ta­ling på, at beg­ge hold får sco­ret i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.