Sort sol på him­len

BT - - NYHEDER -

FUG­LE- AKROBATIK for fug­le­ne sam­les i sto­re flok­ker. Men det skyl­des for­ment­lig, at stæ­ren er snæ­ver- og nær­sy­net og der­for har svært ved at op­da­ge fjen­der.

I sto­re flok­ke er stæ­re­ne sand­syn­lig­vis bed­re i stand til at af­vi­se angreb fra rov­fug­le ved i sam­let flok at gyl­pe og ski­de på ’ fjen­dens’ fjer­dragt, så den mi­ster fly­ve­ev­nen.

Som­me­ti­der kan flok­ken rum­me op til en mil­li­on fug­le, men de­ler sig ty­pisk, når de ram­mer 500.000 pga. af for me­gen in­dre uro.

Li­ge før stæ­re­ne går ned på jor­den for nat­ten, teg­ner de sto­re flok­ke fa­sci­ne­ren­de møn­stre på him­len - det fæ­no­men kal­der man for Sort Sol.

Her­hjem­me ses Sort Sol ty­pisk om for­å­ret og ef­ter­å­ret, når stæ­re­ne sam­les i enor­me flok­ke til træk.

Stæ­ren når en læng­de på 19- 22 cm og har et vin­ge­fang på 27- 42 cm. Af uer­far­ne fug­lekik­ke­re kan den for­veks­les med solsor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.