Nu vil vi skil­les uden se­pa­ra­tion

BT - - NYHEDER -

Æg­te­par, der ik­ke øn­ske­de at fort­sæt­te de­res liv sam­men, skul­le tid­li­ge­re gen­nem en seks måneder lang ob­liga­to­risk se­pa­ra­tion for at kva­li­fi­ce­re sig til en skils­mis­se.

I som­me­ren 2013 fik de kri­se­ram­te par imid­ler­tid mu­lig­hed for at sprin­ge den tvung­ne tæn­ke­pau­se over og sø­ge om di­rek­te skils­mis­se - og den mu­lig­hed be­nyt­ter et sti­gen­de an­tal dan­ske­re sig af, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Nye tal fra Stats­for­valt­nin­gen vi­ser iføl­ge avi­sen, at knap 60 pro­cent af de par, der lod sig skil­le i 2015, valg­te at bli­ve skilt straks. 50 pro­cent valg­te sam­me løs­ning i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.