Om Hiros­hi­ma

BT - - NYHEDER - 100km

måls­tegn ved, om det over­ho­ve­det er en brint­bom­be, som Nord­korea har te­stet. Nog­le me­ner, at der i vir­ke­lig­he­den er ta­le om en mel­lem­ting mel­lem en atom­bom­be og en brint­bom­be. Det skri­ver bl. a. bri­ti­ske The In­de­pen­dent.

GRA­FIK: Grøn­bech/ Grap­hic News

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.