Kon­ge­ka­ba­len er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPÆN­DEN­DE JOBMARKED

Ti­den om­kring jul og nytår har væ­ret præ­get af vold­som­me be­væ­gel­ser på det snæv­re jobmarked, hvor man be­sæt­ter po­ster­ne som ch­eft ræ­ner i de helt sto­re klub­ber. José Mourin­ho er eft er et langt til­løb ble­vet fy­ret i Chel­sea, Rafael Benítez har få­et spar­ket i Re­al Madrid, mens Lou­is van Gaal til­sy­ne­la­den­de har re­det stormen af i Man­che­ster Uni­ted

Mens Benítez er ble­vet afl øst af Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, er den hol­land­ske træ­ner­ve­te­ran Guus Hid­dink kun vendt til­ba­ge til Chel­sea på en aft ale for re­sten af sæ­so­nen, ind­til man fi nder en per­ma­nent afl øser til som­mer.

Sam­ti­dig har de se­ne­ste syv års største træ­ner­navn, span­ske Pep Gu­ar­di­o­la, an­non­ce­ret, at han for­la­der Bay­ern Mün­chen , hvor Car­lo An­ce­lot­ti al­le­re­de er ud­pe­get som hans afl øser.

Gu­ar­di­o­la sav­ner nye og stør­re ud­for­drin­ger, og dem vil han fi nde i Pre­mi­er Le­ague.

Til­ba­ge står spil­let om de le­di­ge job og de sto­re træ­ner­nav­ne, der mang­ler at få frem­ti­den på plads. Vi har sam­men med 6’ erens eks­pert­kom­men­ta­tor Mor­ten Bruun prø­vet at læg­ge ka­ba­len for at få par­ret klub­ber og træ­ne­re.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.