R næ­sten på plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHILENSKE PEL­LE­GRI­NI HAR gan­ske vist få­et sat skik på Ci­ty , si­den han an­kom i som­me­ren 2013, men et mester­skab og en an­den­plads er for­ment­lig ik­ke nok til at gi­ve ham jobsik­ker­hed, når Gu­ar­di­o­la er le­dig på mar­ke­det. MOR­TEN BRUUN: » Umid­del­bart vil­le jeg si­ge Spanien el­ler Sy­da­me­ri­ka. Han har væ­ret de sto­re ste­der med Man­che­ster Ci­ty og Re­al Madrid. Hvor nog­le ma­na­ge­re må­ske vil­le si­ge at eft er at ha­ve væ­ret i Ci­ty , er der kun 10 klub­ber i ver­den, der kun­ne bli­ve ak­tu­el­le, tror jeg ik­ke, at Pel­le­gri­ni har det på den må­de. Jeg kun­ne se ham gå på pen­sion el­ler ta­ge et land­stræ­nerjob i Sy­da­me­ri­ka. Han er chi­le­ner, og det vil­le væ­re en stor mand at hen­te til­ba­ge som chi­lensk land­stræ­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.