Chel­sea

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NU­VÆ­REN­DE TRÆ­NER: SANDSYNLIG TRÆ­NER NÆ­STE SÆ­SON: HOL­LAND­SKE GUUS HID­DINK

MOR­TEN BRUUNS VUR­DE­RING:

» NÅR DET GÆL­DER MOURIN­HO SKUL­LE IFØL­GE ame­ri­kan­ske espn­fc. com væ­re ær­ger­lig over, at Man­che­ster Uni­ted ik­ke har hen­vendt sig, eft er at han blev fy­ret i Chel­sea. Og nu skul­le den kon­tro­ver­si­el­le ma­na­ger iføl­ge ame­ri­ka­ner­nes kil­der væ­re klar til at gå et ni­veau ned, når det gæl­der jag­ten på en ny ar­bejds­gi­ver. Men ti­den kan og­så væ­re mo­den til, at han ven­der hjem til Portu­gal, hvor det he­le i sin tid be­gynd­te. MOR­TEN BRUUN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.