1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cha­ni­as for­svar har sej­let si­den man fi k for­svars­sty rmand Anast­a­sios Pa­go­nis ska­det. I liga­en har man luk­ket syv mål ind i de sid­ste tre kam­pe uden Pa­go­nis eft er kun at ha­ve luk­ket syv mål ind i de fo­re­gå­en­de ti kam­pe, og nu skal man så op mod over­mag­ten fra Olym­pi­akos i den før­ste af to ot­ten­de­dels­fi na­ler. Olym­pi­akos har for va­ne at spa­re en del stam­spil­le­re i po­kal­kam­pe­ne, så Cha­nia kan sag­tens fi nde vej til net­tet her. Gæ­ster­ne er dog sta­dig kæm­pe­fa­vo­rit­ter, så her ty der alt på mindst tre mål i op­gø­ret til glim­ren­de be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.