4,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i Le­ague One med en for stor fa­vo­rit. Wi­gan har som am­bi­tion at ryk­ke op, men ind­til vi­de­re har man le­ve­ret en svin­gen­de sæ­son, hvor spe­ci­elt off en­si­ven ik­ke har fun­ge­ret og bed­re bli­ver det ik­ke af, at Ya­nic Wilds­chuts lån i Middlesbrough er op­hørt og der­for ik­ke er med i den­ne kamp. Her gæl­der det et Gil­ling­ham- hold, som ind­til vi­de­re har væ­ret et af de bed­ste i ræk­ken. For­men er for­ry­gen­de med fi re sej­re i træk og li­ge nu er man det bedst spil­len­de hold i ræk­ken. Der­for er der ik­ke me­ning i at få så højt et od­ds på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.