Fransk po­li­ti dra­e­ber be­va­eb­net mand

BT - - NYHEDER -

I TERRORENS SKYG­GE Po­li­ti­et i Pa­ris har skudt og dra­ebt en mand, som var be­va­eb­net med en kniv, og som for­søg­te at tra­en­ge ind på en po­li­ti­sta­tion i det nord­li­ge Pa­ris, skri­ver AFP. Et øjen­vid­ne si­ger til AFP, at han hør­te to el­ler tre skud.

An­gre­bet, der fandt sted i en by­del do­mi­ne­ret af ind­van­dre­re, ske­te på års­da­gen for an­gre­bet på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do.

En tals­mand for det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um si­ger, at man­den an­gi­ve­ligt råb­te ’Al­la­hu ak­bar’ og bar et selv­mord­s­ba­el­te. Kil­der i det fran­ske po­li­tis fag­for­e­ning si­ger, at selv­mord­s­ba­el­tet var en at­trap. He­le om­rå­det af­spa­er­ret He­le om­rå­det om­kring po­li­ti­sta­tio­nen var i går af­spa­er­ret af en stør­re po­li­ti­styr­ke.

Ved an­gre­bet 7. ja­nu­ar for et år si­den blev 12 men­ne­sker dra­ebt i sa­ti­re­ma­ga­si­nets re­dak­tions­lo­ka­ler af to ger­nings­ma­end, som un­der de­res flugt skød og dra­eb­te en po­li­ti­mand, da han lå på jor­den.

I for­la­en­gel­se af an­gre­bet blev fi­re men­ne­sker dra­ebt i et jø­disk su­per­mar­ked, Hy­per Ca­cher. Hen over tre da­ge blev i alt 17 men­ne­sker dra­ebt.

Pra­esi­dent François Hol­lan­de mar­ke­re­de tors­dag års­da­gen for an­gre­bet på Char­lie Heb­do med en ta­le i po­li­ti­ho­ved­kvar­te­ret i Pa­ris.

Den fran­ske pra­esi­dent an­ty­de­de i sin ta­le om Char­lie Heb­do, at der var sket fejl i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens ar­bej­de, og han op­for­dre­de til et ta­et­te­re sam­ar­bej­de mel­lem po­li­ti­et, gen­dar­me­ri­et, ef­ter­ret­nings­va­e­sen og mi­li­ta­er.

Hol­lan­de sag­de, at op mod 200 per­so­ner har få­et rej­se­for­bud si­den an­gre­bet på Char­lie Heb­do. Rej­se­for­bud­de­ne skal hin­dre, at is­la­mi­ster slut­ter sig til Is­la­misk Stat i Irak og Sy­ri­en.

An­gre­bet på sa­ti­re­ma­ga­si­nets re­dak­tions­lo­ka­ler blev be­gå­et af to ger­nings­ma­end, som un­der de­res flugt skød og dra­eb­te en po­li­ti­mand, da han lå på jor­den.

I for­la­en­gel­se af an­gre­bet blev fi­re men­ne­sker dra­ebt i et jø­disk su­per­mar­ked, Hy­per Ca­cher. I lø­bet af tre da­ge blev i alt 17 men­ne­sker dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.