Til­lyk­ke med de fem år

BT - - NYHEDER -

ROYAL FØDSELSDAG kun­ne forta­el­le, at Mary var ned­kom­met først med en sund og rask dreng. Og en halv ti­me se­ne­re med en li­ge så sund og rask pi­ge.

Si­den har tvil­lin­ger­ne ta­get dan­sker­ne med storm. Vin­cent har så­gar dan­net mo­de som to-årig med sit lange, ly­se hår. Mens Jo­sep­hine har vist, at hun er en li­ge så be­stemt lil­le da­me, som sto­re­sø­ster Isa­bel­la er.

Mon ik­ke der bli­ver ser­ve­ret to lag­ka­ger i dag, når tvil­lin­ger­ne hol­der fødselsdag. Li­ge­som far­mor og grand­pa­pa nok og­så kig­ger for­bi med ga­ver til den roy­a­le duo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.