Ren­ten ha­e­ves for før­ste gang i tre år

BT - - NYHEDER -

Na­tio­nal­ban­ken ha­e­ver for før­ste gang i na­e­sten tre år en af si­ne ren­te­sat­ser.

Det er ren­ten på ind­skuds­be­vi­ser, der øges med 0,10 pro­cent­po­int, så den med virk­ning fra fre­dag ly­der på mi­nus 0,65 pro­cent. Ren­te­ni­veau­et er fort­sat va­e­sent­ligt un­der ni­veau­et i eu­rozo­nen.

Ef­ter ren­testig­nin­gen vil der va­e­re et spa­end på 0,35 pro­cent­po­int op til det eu­ro­pa­ei­ske ren­te­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.