Nej, vi skal over­hol­de men­ne­ske­ret­tig­he­der

BT - - DEBAT -

PRE­BEN BANG HEN­RIK­SEN

hvad vi kan, for at und­gå, at ro­ck­e­re og ban­de­med­lem­mer bli­ver prø­ve­løsladt, hvis det over­hol­der men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Det har ik­ke no­get for­mål, at de løsla­des, for­di der er en over­ve­jen­de risiko for, at de ven­der til­ba­ge til den kri­mi­na­li­tet, de kom fra. Men man skal og­så over­hol­de men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Der­for skal vi gå så langt som mu­ligt for at und­gå, at de bli­ver prø­ve­løsladt. Det vil vi gø­re i den nye ro­ck­er-ban­de­pak­ke.

VI SKAL GØ­RE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.