Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ja­cob Hol­braad Of­fent­lig for­sør­gel­se til er­hvervsak­ti­ve ko­ster hvert år 140 mia. kr. (...) Hvert år bru­ger vi re­la­tivt set 60 mia. kr. me­re på of­fent­lig for­sør­gel­se, end de gør i Sve­ri­ge. (...) Som det er i dag, er der in­tet øko­no­misk in­ci­ta­ment for at stå til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det

Di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, på jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.