’Som­me­ren ’92’ ta­ger flest Bo­dil-no­mi­ne­rin­ger

BT - - NYHEDER -

FILM I be­gyn­del­sen af marts skal den dan­ske film­bran­ches største stjer­ner hyl­des, når de pre­sti­ge­fyld­te Bo­dil-sta­tu­et­ter ud­de­les. Tors­dag ef­ter­mid­dag af­slø­re­de Dan­ske Film­kri­ti­ke­re de no­mi­ne­re­de til det­te års pri­ser, og 10 dan­ske film var at fin­de på no­mi­ne­rings­li­sten.

Det blev den nostal­gi­ske film ’Som­me­ren ’92’, der hand­ler om det dan­ske fod­bold­lands­holds EM-sejr i 1992, der løb med flest no­mi­ne­rin­ger. Fil­men er no­mi­ne­ret i he­le fem ka­te­go­ri­er. Ud­over ka­te­go­ri­en ’bed­ste film’, er sku­e­spil­le­ren Ul­rich Thom­sen no­mi­ne­ret som ’bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le’ for sin rol­le som fod­bold­lands­hol­dets tra­e­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen.

Sku­e­spil­le­ren Lene Ma­rie Chri­sten­sen er no­mi­ne­ret for ’bed­ste kvin­de­li­ge birol­le’ i rol­len som fod­bold­tra­e­ne­rens hu­stru, mens Es­ben Smed og Hen­ning Jen­sen er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’bed­ste mand­li­ge birol­le’. ’Kri­gen’ har na­est­f­lest Med na­est­f­lest no­mi­ne­rin­ger lig­ger fil­men ’Kri­gen’ med fi­re no­mi­ne­rin­ger, mens ’En lang hi­sto­rie kort’ og ’Un­der san­det’ er no­mi­ne­ret i tre ka­te­go­ri­er.

For før­ste gang er en sku­e­spil­ler fra en do­ku­men­tar­film no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’bed­ste kvin­de­lig birol­le’. Sku­e­spil­le­ren Ruth Brejn­holm er nem­lig no­mi­ne­ret for sin rol­le i do­ku­men­ta­ren ’Skyg­gen af en helt’.

»Hun er uhy­re over­be­vi­sen­de i sin rol­le, som man først sent i fil­men op­da­ger er en kon­struk­tion, og så er hen­des til­ste­de­va­e­rel­se i Bo­dil-fel­tet og­så et in­di­rek­te be­vis på, at gra­en­ser­ne for do­ku­men­tar­film bry­des i dis­se år. Hur­ra for beg­ge de­le,« si­ger Ja­cob Wendt Jen­sen, for­mand for Dan­ske Film­kri­ti­ke­re, i en pres­se­med­del­el­se.

Bo­dil-pri­ser­ne ud­de­les 3. marts i Bre­men Te­a­ter i Kø­ben­havn, og det bli­ver 69. gang, at den dan­ske kri­ti­ker­pris ud­de­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.