Dan­sker no­mi­ne­ret til film­pris i USA

BT - - FORBRUG -

Her­hjem­me har hun pro­du­ce­ret do­ku­men­ta­rer som ’Ek­stra Bla­det uden for ci­tat’ og ’Det go­de liv’, men den dan­ske film­pro­du­cent Si­grid Dy­ekja­er har og­så mar­ke­ret sig langt uden for Danmarks gra­en­ser.

Det er for al­vor slå­et fast, ef­ter at hun nu er ble­vet no­mi­ne­ret til årets film­pro­du­cent i USA. Det af­slø­res i en pres­se­med­del­el­se.

Det er den ame­ri­kan­ske pro­du­cent­for­e­ning The Pro­du­cers Gu­ild of Ame­ri­ca, der har no­mi­ne­ret dan­ske­ren til den pre­sti­ge­fyld­te film­pris.

Den 46-åri­ge pro­du­cent er no­mi­ne­ret for fil­men ’So­met­hing Bet­ter To Co­me’, der er in­stru­e­ret af den pol­ske fil­min­struk­tør Han­na Po­lak og er pro­du­ce­ret af Si­grid Dy­ekja­er. Det er ik­ke før­ste gang, at hun hyl­des for sit ar­bej­de. Blandt an­det modt­og hun sid­ste år de dan­ske fil­min­struk­tø­rers pris, IB-pri­sen, for sit ar­bej­de med do­ku­men­tar­film her­hjem­me og in­ter­na­tio­nalt. Den for­nem­me pris over­ra­ek­kes til vin­de­ren ved den ame­ri­kan­ske pro­du­cent­for­e­nings awards­how lør­dag den 23. ja­nu­ar i Hol­lywood.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.