El­len hu­sker Ti­ta­ni­cs for­lis

BT - - NYHEDER -

110 ÅR Da El­len Adelai­de Bran­den­borg blev født i 1906, var bi­len en luksus, kun de al­ler­ri­ge­ste hav­de råd til og Før­ste Ver­denskrig var end ik­ke ta­et på at bry­de ud. I går fyld­te El­len 110 år, og hun kan smyk­ke sig med tit­len Danmarks na­esta­eld­ste per­son. Det skri­ver DR P4 Østjyl­land. El­len var seks år gam­mel, da Ti­ta­nic for­li­ste nat­ten mel­lem 14. og 15. april 1912, og hun hu­sker sta­dig skibs­for­li­set: »Jeg kan hu­ske, fa­mi­li­en var sam­let, men jeg hu­sker jo ik­ke ta­ler­ne. Jeg var kun seks år gam­mel,« si­ger El­len Bran­den­borg til DR P4 Østjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.