David Bowies fi­re ma­sker

BT - - KULTUR -

Zig­gy – Ro­ck­stjer­nen fra Mars, 1972 Bowie skab­te den ul­ti­ma­ti­ve ro­ck­stjer­ne – en blan­ding af teg­ne­se­ri­e­fi­gur og rum­mand. In­spira­tio­nen kom bl.a. fra den i dag ukend­te en­gel­ske ro­ck­s­an­ger Vin­ce Tay­l­or, der fik ner­ve­sam­men­brud og så sig selv som en blan­ding af cow­boy og ali­en. Den tyn­de hvi­de her­tug – ta­endt ko­kain­vrag, 1976 Un­de­rer­na­e­ret og med et mas­sivt ko­kain­mis­brug var Bowie fy­sisk på gra­vens rand. Men kre­a­tivt var han ved at ko­ge over af go­de san­ge. Han har selv be­skre­vet ka­rak­te­ren som ’en ond­skabs­fuld blan­ding af en ka­ba­retsan­ger og en tysk gi­go­lo fra 1930er­ne – med et sta­enk fa­scis­me’.

Drøm­men om mu­si­kalsk ver­dens­her­re­døm­me blev op­fyldt i 1983, hvor Bowie hit­te­de med ’Let’s Dan­ce’. Som 36-årig var han plud­se­lig ver­dens største po­p­stjer­ne. Og ima­ge­ma­es­sigt en blan­ding af Las Ve­gas-en­tertai­ner og en stor, pa­stel­far­vet so­da­vand­sis. ’For før­ste gang ane­de jeg ik­ke, hvem jeg var,’ har Bowie for­kla­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.