BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Ik­ke okay’

Livs­stils­ma­ga­sin Da jeg var barn i 1960’er­ne, var der helt kla­re reg­ler for, hvad man måt­te. Og be­stemt ik­ke måt­te. I dag er de reg­ler ble­vet ud­van­det. Isa­er i vo­res om­gang med hin­an­den bå­de i det of­fent­li­ge rum og i det pri­va­te. Per­son­ligt er jeg of­te paf, gra­en­sen­de til for­tør­net, over den må­de, folk age­rer på i det of­fent­li­ge rum. For det lig­ger godt nok langt fra de nor­mer, jeg blev op­dra­get ef­ter. BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

Sport 2015

Sport Min an­be­fa­ling i den­ne uge går på det sto­re gal­las­how Sport 2015 fra Boxen i Her­ning, hvor der ses til­ba­ge på årets sports­høj­de­punk­ter og ud­de­les pri­ser for årets største pra­e­sta­tio­ner blandt an­det ud­de­ler vi her på BT pri­sen BT Guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.