Dan­semus

BT - - TV-GUIDE -

I ori­gi­na­len ’Foot­loo­se’ var det Ke­vin Ba­con, der dan­se­de sig til sit helt sto­re gen­nem­brud. I den­ne ge­nind­spil­ning fra 2011 har Ken­ny Wor­mald over­ta­get rol­len som den dan­seg­la­de te­e­na­ger Ren, der flyt­ter fra stor­by­en Bo­ston til en lil­le by i syd­sta­ter­ne, hvor til­va­e­rel­sen er me­get an­der­le­des.

Han bor hos sin on­kel og tan­te, ef­ter at hans fra­skil­te mor er død af leuka­e­mi. En ulyk­ke, hvori fem te­e­na­ge­re blev dra­ebt ef­ter en nat i by­en, cho­ke­re­de ind­byg­ger­ne i den lil­le by. De lo­ka­le by­rå­ds­med­lem­mer og pra­e­sten Shaw Mo­o­re re­a­ge­re­de på ulyk­ken ved at for­by­de høj mu­sik og dans. Ren gør op­rør mod det gam­mel­dags for­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.