USA-ud­ga­ve af dansk re­a­li­ty

BT - - TV-GUIDE -

Nu er det ame­ri­ka­ner­nes tur til at bli­ve gift ved før­ste blik.

Så­le­des har 7000 ame­ri­ka­ne­re meldt sig til et ek­stremt ka­er­lig­hed­s­eks­pe­ri­ment i håb om at mø­de den ene­ste ene. Fi­re eks­per­ter skal ud af de 7000 for­sø­ge at sam­men­sa­et­te tre per­fek­te par ud fra grun­di­ge per­son­lig­hed­s­test og dyb­de­gå­en­de in­ter­view. ’Gift ved før­ste blik’ er op­rin­de­ligt en dansk re­a­li­ty­op­fin­del­se. Og ud­over USA er op­skrif­ten og­så solgt til Au­stra­li­en, Tys­kland, Frank-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.