Na­boop­gør

BT - - TV -

Dan­mark skal op imod Nor­ge ved Gol­den Le­ague-sta­ev­net i Frank­rig. De to hold mød­te se­ne­st i star­ten af novem­ber 2015, hvor de dan­ske hånd­bold­her­rer vandt. Bå­de Dan­mark og Nor­ge bru­ger kam­pen som for­be­re­del­se til EM i Po­len se­ne­re i ja­nu­ar, og det er vig­tigt for beg­ge hold at få et godt af­sa­et og tan­ket no­get selv­til­lid. Hånd­bold TV 2: 14.20

Den da­meg­la­de pla­stik­kirurg Dan­ny Mac­ca­bee går med vi­el­ses­ring, selv­om han ik­ke er gift, for­di rin­gen gør det nemt for ham at sco­re. Så snart kvin­der­ne ser rin­gen, og hø­rer om hans ulyk­ke­li­ge ae­g­te­skab, er de li­ge til at pluk­ke. Hans sco­re­tri­ck gi­ver dog bag­slag, da han mø­der den smuk­ke Pal­mer Dod­ge, som han fo­rel­sker sig i. Hun for­lan­ger at se skils­mis­se­pa­pi­rer, hvis de skal va­e­re sam­men. Mød min "må­ske" ko­ne TV 2: 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.