San­ders ver­den

DAGENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Mads og Alf føl­ger spo­re­ne ef­ter de for­s­vund­ne tra­de­re fra Ener­gre­en. Clau­dia af­hø­res i sa­gen, men kal­des til Abu Dha­bi – af San­der. Sam­men med Ener­gre­ens le­del­se er han ga­est ved en stor ener­gi­kon­gres for at til­tra­ek­ke tun­ge in­ve­sto­rer, og om­gi­vet af ør­ken­sta­tens gli­tren­de luksus får Clau­dia et nyt kig ind i San­ders fa­sci­ne­ren­de ver­den. Bed­rag DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.