Sva­er dansk test

BT - - TV -

Så får det dan­ske her­re­lands­hold mu­lig­hed for den ul­ti­ma­ti­ve test, når de skal mø­de de re­ge­ren­de EM og VM-vin­de­re fra Frank­rig i sid­ste kamp ved Gol­den Le­ague-sta­ev­net. Ka­ra­batic og co spil­ler på hjem­me­ba­ne, og med de man­ge kva­li­te­ter, som fransk­ma­en­de­ne har, bå­de fy­sisk og tek­nisk, kom­mer dan­sker­ne på en van­ske­lig op­ga­ve. Hånd­bold TV 2: 15.55

Los An­ge­les, 1949. Den skrup­pel­lø­se gangster­kon­ge Mi­ck­ey Co­hen sty­rer Los An­ge­les med hård hånd, og der­for sam­men­sa­et­ter po­li­ti­et en spe­ci­alstyr­ke på seks be­tjen­te, der får vi­de be­fø­jel­ser i de­res kamp mod Co­hen. Umid­del­bart vir­ker det som en umu­lig op­ga­ve at få Co­hen ned med nak­ken, men po­li­tiets ind­sats­grup­pe, ført an af over­be­tjent Jo­hn O'Ma­ra og Jer­ry Woo­ters, sa­et­ter alt ind på at lø­se op­ga­ven. Gang­ster Squad TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.