Tur til Thailand

DAGENS TIP onsdag

BT - - TV -

An­ders og Tor­ben ta­ger til Thailand for at be­sø­ge de­res ka­e­re­ster, men det går ik­ke helt som plan­lagt. Tor­bens ka­e­re­ste duk­ker ik­ke op, og plud­se­lig er den ene af tvil­lin­ger­ne ale­ne, mens den an­den op­le­ver Thailand sam­men med sin ka­e­re­ste. Tvil­lin­ger­ne ta­ger på be­søg hos An­ders' svi­ger­mor, og det bli­ver en op­le­vel­se for li­vet. An­ders & Tor­ben TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.