Rø­ve­re dømt

DAGENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Åls­går­de, 2002. Den 41-åri­ge fa­mi­lie­far Mi­cha­el Pi­chard ser, at der er ved at bli­ve be­gå­et rø­ve­ri i ban­ken. Få mi­nut­ter ef­ter lig­ger han død – skudt af den ene rø­ver. Sa­gen er dybt tragisk, og det ene­ste bank­rø­ve­ri i ny­e­re tid, som har ko­stet et ci­vilt vid­ne li­vet. Sa­gen bli­ver be­gyn­del­sen til op­fin­del­sen af en helt ny ef­ter­forsk­nings­me­to­de. Ger­nings­ste­det TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.